Xuất nhập khẩu
IMG 8248 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải –Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại hội nghị

          Ngày 10/11/2020, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề án “Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Chủ trì hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Khải –Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 164/QĐ-SCT ngày 30/10/2020 của Giám đốc Sở Công Thương; lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở; thành viên Tổ xây dựng Đề án.

        Đề án “Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” được xây dựng với mục tiêu đánh giá thực trạng sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh giai đoạn 2015 – 2019; đánh giá tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu đối với phát triển xuất khẩu sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; dự báo những nhân tố tác động đến phát triển xuất khẩu sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; xây dựng phương án và đề xuất các giải pháp phát triển xuất khẩu sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sau khi nghe Tổ xây dựng Đề án trình bày Đề án, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nội dung của Đề án, Đề án đã được soạn thảo công phu, khoa học, dựa trên các số liệu phong phú đã thu thập được, đồng thời cho thấy được bức tranh tổng thể về thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình hiện nay. Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến để Tổ xây dựng Đề án tiếp thu, hoàn thiện Đề án.

Kết luận Hội nghị nghiệm thu đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Vũ Xuân Khải đề nghị Tổ xây dựng Đề án nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa Đề án để trình Sở Công Thương phê duyệt.

Nguồn: Phòng KH-TC-TH

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập