TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
Chi ma 
 

Nhằm đảm bảo lưu thông thương mại quốc tế trên cơ sở thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân một số tỉnh biên giới, công tác thông quan đã bớt khó khăn. Cụ thể: Từ ngày 30/4/2020, phía Quảng Tây đã khôi phục thời gian thông quan bình thường tại đường thông quan chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài và điều chỉnh thời gian thông quan buổi sáng từ 08:00 - 11:00, buổi chiều từ 12:00 - 16:00 (giờ Hà Nội). Đồng thời, từ ngày 01/5/2020, khôi phục thông quan tại đường thông quan chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, thời gian thông quan buổi sáng từ 08:00 11:00, buổi chiều từ 12:00 - 16:00 (giờ Hà Nội).

        Tuy nhiên, trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh, năng lực thông quan tại các cửa khẩu biên giới, nhất là năng lực bốc xếp, vẫn chưa thể trở lại bình thường do vẫn phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Vì vậy, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung tại văn bản số 532/SCT-QLĐT&HTQT ngày 17/4/2020 của Sở Công Thương nhằm tránh tình trạng ùn ứ hàng hóa và phương tiện tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Sở Công Thương thông tin tới các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh được biết, chủ động công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa, có phương án xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới khu vực phía Bắc phù hợp.

Nguồn: Phòng QLĐT&HTQT

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212