TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

dai hoi 2 
 Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, công tâm, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 16/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình, kế hoạch đề ra, thành công tốt đẹp và bế mạc.

Trong ngày làm việc thứ 3, Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận tại tổ và trình bày tham luận tại Hội trường về các Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng hợp trong 3 ngày, với 13 tổ thảo luận, trong không khí thảo luận sôi nổi, thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu đối với những vấn đề quan trọng của Đảng và của đất nước đã được nêu trong các dự thảo của Trung ương. Có 82 đại biểu với 88 lượt ý kiến phát biểu với các nội dung góp ý. Nhìn chung các ý kiến tham gia góp ý đều phát huy được tính dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao, bố cục hợp lý, chặt chẽ; văn phong rõ ràng. Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm toàn diện và sâu sắc, sát thực tế, nêu bật được những thành tựu đạt được và phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân, kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta và xu hướng phát triển của thế giới, thể hiện sự quyết tâm cao của Trung ương trong việc sớm đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 54 đồng chí đã ra mắt đại hội. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội; đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVI hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết; vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tập trung lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,  xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển bền vững và giàu đẹp.

dai hoi 3 
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Các đại biểu đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đồng chí (18 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng(file đính kèm)

Đại hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với mục tiêuTiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự.  Đại hội đề ra các chỉ tiêu, cụ thể: Về kinh tế: giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,5% - 9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm bằng khoảng 35% GRDP. Thu ngân sách Nhà nước tăng 17%/năm. Đến năm 2020: GRDP bình quân đầu người đạt 60 - 65 triệu đồng; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: Công nghiệp - xây dựng 57,8%, dịch vụ 26,4%, nông nghiệp 15,8%; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 40% trở lên. Về xã hội: đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55% đến 60%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20% đến 22%; có 8,5 bác sỹ và 25 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,0%/năm. Về môi trường: đến năm 2020, có 95% dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 95% chất thải nguy hại, 90%-100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng trên 50%.Xây dựng Đảng: hằng năm tỷ lệ số tổ chức cở sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50%. Đồng thời nhất trí với 4 nhóm giải pháp đưa ra trong Nghị quyết.

 dai hoi 5
 Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đại hội đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thành công tốt đẹp, thể hiện trước hết ở việc tập trung trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, thông qua các văn kiện trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí, thống nhất cao. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Có được những thành công đó, trước hết là có sự đóng góp tích cực từ Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, đặc biệt là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, sâu sát, có hiệu quả của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần có kế hoạch quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ, địa phương, đơn vị mình. Toàn thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm, dốc sức, dốc lòng quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội từng bước trở thành hiện thực, phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước./.

                                                                                                                                                              Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Tỉnh

 

v1 ICOS 

Hình minh họa (Internet)

Ngày 19/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang ký Quyết định số 1529/QĐ-UBND ban hành Nội quy Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hòa Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội quy nêu rõ: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hòa Bình là nơi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, thời gian tiếp công dân trong ngày làm việc: Đối với mùa hè: Buổi sáng từ 07 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. Đối với mùa đông: Buổi sáng từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ; trong đó thời gian tiếp công dân trong ngày là: Buổi sáng từ 8 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 14 giờ 00’ đến 17 giờ 00’.  

Nội quy cũng nêu rõ về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đồng thời nêu trách nhiệm cụ thể của người tiếp công dân: Lắng nghe ý kiến trình bày của công dân, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân về những nội dung liên quan do công dân trình bày. Phong cách, thái độ làm việc ân cần, hòa nhã, thận trọng, quan điểm đúng đắn và cương quyết, đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong công tác tiếp công dân; Hướng dẫn, giải thích cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật; tiếp nhận đơn hoặc hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền; Không sách nhiễu, gây phiền hà hoặc cản trở đối với việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Giữ bí mật thông tin người tố cáo theo quy định của pháp luật;  Yêu cầu người có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, Nội quy cũng quy định những trường hợp được từ chối tiếp công dân gồm: Người trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hay một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường của Trụ sở Tiếp công dân, của người thi hành công vụ hoạc vi phạm Nội quy tiếp công dân; Người lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác nhằm gây rối, xuyên tạc, bôi nhọ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

                                                                                                                                                                                              Nguồn hoabinh.gov.vn

 

tập huấn 2 
 
 tập huấn 2

Thạc sỹ Phạm Thị Minh Nguyệt truyền đạt

kiến thức tại buổi tập huấn an toàn thực phẩm

Tháng 8/2015 Sở Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố. Tham dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đình Khanh, Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các học viên tham gia lớp tập huấn.

 Lớp tập huấn đã triệu tập được hơn 80 học viên tham gia, các học viên được Thạc sỹ Phạm Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học và an toàn thực phẩm phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm như chính sách của nhà nước về an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin giáo dục, tuyên truyền về an toàn thực phẩm...

Buổi tập huấn thành công tốt đẹp, các học viên phấn khởi tiếp thu kiến thức cơ bản được quy định tại Luật an toàn thực phẩm, hiểu về vai trò của an toàn thực phẩm, tầm quan trọng và trách nhiệm của quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt được truyền đạt kiến thức các chuyên đề hữu ích phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; các yêu cầu về an toàn thực phẩm cần đáp ứng trong quá trình thẩm định thực tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 

lớp tập huấn 
 

Ngày 04/8/2015 Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội tổ chức khai giảng lớp tập huấnbồi dưỡng kiến thức về sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2015 với đối tượng học viên là cán bộ quản lý của các Hợp tác xã, tổ hợp tác xã sản xuất, kinh doanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, điện năng trên địa bàn tỉnh.

 lớp tập huấn

Các học viên tại lớp tập huấn kiến thức về sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Lớp tập huấn đã được nghe đồng chí Lại Hùng Tiến, Chuyên gia đến từ Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội truyền đạt kiến thức về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nguyên tắc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu tổng quan về sản xuất sạch hơn, chiến lược về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp…

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được tiếp thu những nội dung quan trọng và thiết thực về sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như chính sách của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quản lý việc sử dụng năng lượng của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; quản lý phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; kiến thức liên quan đến tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp như khái niệm, lợi ích, nguyên tắc; việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại Việt Nam nói chung và Hòa Bình nói riêng; khái niệm phát triển bền vững trong công nghiệp; việc tiết kiệm nhiên liệu và năng lượng trong sản xuất; đồng thời lồng ghép các bài thực hành, thảo luận theo nhóm qua đó giúp nâng cao nhận thức cho học viên trực tiếp thực hiện những phương án và giải pháp sản xuất sạch hơn…

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cung cấp những thông tin hữu ích, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; nắm bắt được kiến thức, các bước đánh giá, giới thiệu các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, lợi ích và các kỹ năng áp dụng sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, giảm thiểu và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và đảm bảo phát triển bền vững.

IMG 7661
 

 

 IMG 7661

Đ/c Vũ Mai Hồ, TUV, Giám đốc Sở

phát biểu tại Hội nghị

   Ngày 7/7/2015, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Thường trực Công đoàn ngành Công Thương; Đồng chí Trưởng (Phó) Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng kinh tế thành phố; Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường; Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Sở, Văn phòng Chi cục QLTT và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khanh - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương trình bày Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Công Thương Hòa Bình và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, ngành Công thương Hòa Bình đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo từ Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.495 tỷ đồng, tăng 18,18% so với cùng kỳ, thực hiện 48,86% kế hoạch năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2015 đạt 7.630 tỷ đồng, tăng 30,43% so với cùng kỳ, thực hiện 49,13% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu  đạt 116,7 triệu USD, đạt 64,83% kế hoạch năm, tăng 86,55% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 108,8 triệu USD, đạt 136% kế hoạch năm, tăng 176,92% so với cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,36%.

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Lãnh đạo phòng kinh tế và Hạ tầng các huyện đã tham gia các ý kiến đóng góp vào báo cáo và đánh giá những mặt đạt được và chưa được của ngành trong 6 tháng đầu năm và đưa ra các ý kiến bổ sung vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao kết quả thực hiện của ngành trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đồng chí yêu cầu tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.Tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020; Đôn đốc thành lập lại các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Tạp trung tổ chức tốt hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc- Hòa Bình 2015; Triển khai Đề án phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm; Nâng cao chất lượng nguồn điện, đảm bảo cung cấp an toàn, ổn định và liên tục, tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Tổ chức tuyên truyền về chính sách và các quy định về Luật Lao động cho người lao động và sử dụng lao động trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Phối hợp phòng chống dịch bệnh trên gia súc và gia cầm...

Tại Hội nghị, Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho: 03 tập thể lao động xuất sắc và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212