TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ATTP 
 Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo ATTP tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến

Ngày 11/5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT – TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu, Bùi Văn Khánh, Nguyễn Văn Dũng; các thành viên Ban chỉ đạo ATTP tỉnh; Chủ tịch UBND và các thành viên Ban chỉ đạo ATTP các huyện, thành phố.

           Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT – TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với ATTP, UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai tạo hành lang pháp lý cho các Sở, ban, ngành, địa phương thuận tiện trong quá trình thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP với nhiều hình thức đa dạng được đẩy mạnh hơn. Đặc biệt là sự phối hợp liên ngành của các cơ quan chức năng trong tăng cường kiểm tra, kiểm soát đã tập trung xử lý các vấn đề trọng tâm, nổi cộm như sử dụng chất cấm, lạm dụng thuốc trong chăn nuôi, quản lý thực phẩm chức năng, bếp ăn tập thể… Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất, truy xuất nguồn gốc với những cơ sở thực phẩm không đảm bảo chất lượng được chú trọng.

Cụ thể, trong năm 2016, ngành y tế tuyến tỉnh đã thành lập 15 đoàn kiểm tra, thanh – kiểm tra 281 cơ sở, phát hiện 94 cơ sở vi phạm; ngành Nông nghiệp thanh – kiểm tra đột xuất về vật tư nông nghiệp và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp với 27 cơ sở, xử lý vi phạm 11 cơ sở, lấy 117 mẫu vật tư nông nghiệp và nông, lâm, thủy sản, qua đó phát hiện 9 mẫu vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng, 100% mẫu nông, lâm, thủy sản đảm bảo ATTP. Tổ chức điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo ATTP 3 vụ, trong đó 1 vụ xử phạt vi phạm hành chính. Kiểm tra định lượng 376 mẫu nông, lâm, thủy sản, kết quả 18 mẫu không đảm bảo ATTP, chiếm 4,78%. Ngành Công Thương thanh tra 32 cơ sở, kiểm tra 568 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử lý 185 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 277 triệu đồng. Công an tỉnh phối hợp với các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn, lập 9 biên bản trong đó yêu cầu 5 cơ sở báo cáo giải trình, xử phạt hành chính 1 cơ sở với mức phạt 4 triệu đồng. Tại tuyến huyện, thành phố đã kiểm tra 3.154 cơ sở, trong đó có 757 cơ sở vi phạm, 374 cơ sở bị xử lý, 58 cơ sở phạt cảnh cáo, 307 cơ sở bị phạt tiền, 1 cơ sở bị đóng cửa. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm được dùy trì, ca ngộ độc và số người tử vong do ngộ độc thực phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước.

 Với sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, điểm cầu trực tuyến các huyện, thành phố và thành phần Ban chỉ đạo ATTP của tỉnh đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý ATTP hiện nay, đó là tồn tại, vướng mắc về nguồn lực, phương tiện phục vụ công tác thanh, kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ khó đáp ứng điều kiện đảm bảo các điều kiện ATTP; Công tác thanh, kiểm tra chưa duy trì thường xuyên, liên tục nên phát hiện các vi phạm còn hạn chế, xử lý các vi phạm còn nhẹ, chưa triệt để. Hoạt động truyền thông chưa đổi mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo, Ban chỉ đạo ATTP các huyện, thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ thực hiện nhiệm vụ, nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân về ATTP; Rà soát lại việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các ngành, các địa phương tìm ra những khó khăn, bất cập nhằm điều chỉnh, tháo gỡ. Đối với công tác thanh, kiểm tra cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn, xử lý nghiêm các vi phạm có tính chất răn đe, giáo dục. Đồng thời giao 3 ngành chủ lực là Y tế, Công Thương, NN & PTNT tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đưa ra các giải pháp để quản lý tốt hơn việc đảm bảo ATTP…

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212