TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

hôp1 
 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Ngày 10/11, UBND tỉnh đã họp đánh giá tình hình KT-XH năm 2016 và thảo luận nhiều nội dụng quan trọng chuẩn bị cho lỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh chủ trì cuộc họp.

            Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình KT-XH năm 2016 đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế ước ( GRDP) đạt 7,5%, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 4,98%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,48%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 23,350 tỷ đồng.  Tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 18.503 tỷ đồng. Thu hút 2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 1000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước 2.900 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu HĐND. Tổng nguồn vốn tín dụng ước đạt 16.900 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2015. Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng lượng thực vượt kế hoạch. Tỉnh chỉ đạo các địa phương tái cơ cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, có thêm 6 xã về đích NTM. Các lĩnh vực văn hóa xã hội y tế giáo dục có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,8%. Giải quyết và tạo việc làm mới cho 16.200 lao động. Các lĩnh vực quốc phòng an ninh và TTATXH được quan tâm…

 Mặc dù vậy vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu, kế hoạch. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Cải cách hành chính còn nhiều vướng mắc, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp chưa được cải thiện nhiều. Công tác giảm nghèo chưa bền vững. Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm. Đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn…

Năm 2017, tỉnh đặc mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế là 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 39,9 triệu đồng; tổng đầu tư toàn xã hội 11.700 tỷ đồng; tổng thu NSNN 2.890 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%...

 Cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH năm 2017. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận nhiều các dự thảo, báo cáo, tờ trình Nghị quyết trình kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XVI như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2016, nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017; báo cáo thực hiện biên chế, công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; cán bộ công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2016 và kế hoạch năm 2017; tờ trình và dự thảo Nghị quyết phát triển KT-XH năm 2017; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Hòa Bình; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về định mức phân bổ định mức chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức trợ cấp đặc thù đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý; báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh…

 Tiếp thu các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: KT-XH năm 2016 đạt được kết quả khả quan thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các, sở  ngành, đơn vị liên quan rà soát kết quả và thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch chỉ đạo điều hành KT-XH của UBND tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng công vụ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH.Trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững;thực hiện VSATTP; nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công…Trước mắt, các sở, ngành, địa phương chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh. Các sở, ngành chức năng cần làm tốt công tác tham mưu để thực hiện các tốt các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2017. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban ngành tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình nghị quyết bảo đảm cơ sở pháp lý và tính khả thi để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp lần thứ ba, khóa XVI tới đây.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212