TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 177 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
 97292 64
 Doanh nghiệp KCN giải quyết việc làm cho 13.600 lao động, chủ yếu là người địa phương. Ảnh: Công ty may xuất khẩu Esquel Việt Nam, KCN Lương Sơn giải quyết việc làm cho 2800 lao động

         Đến nay, các KCN của tỉnh có 64 dự án đầu tư, trong đó có 18 dự án FDI với số vốn đăng ký 390 triệu USD và 46 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 8249,4 tỷ đồng.

             Đã có 45 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau Tết các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định. 2 tháng đầu năm 2016, các doanh nghiệp thực hiện doanh thu đạt 600 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 20 triệu USD, nộp ngân sách 10 tỷ đồng, giải quyết việc làm 13.600 lao động. Tỉnh ta đang triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sạch thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào giải quyết việc làm, ngân sách Nhà nước và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững của địa phương. 

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212