TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Trong không khí tưng bừng của đất trời trước thềm Xuân Bính Thân cùng với người dân cả nước, người dân Hoà Bình hồ hởi hướng về sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với cảm xúc tự hào và niềm hy vọng, niềm tin lớn lao vào Đảng về sự phát triển của đất nước.

Trước ngày diễn ra Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp nơi trong tỉnh thực sự vui mừng trước những kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là những bài học về bản lĩnh tự tin hội nhập khu vực và thế giới, biến thách thức thành cơ hội để đưa nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, tiến một bước dài trên con đường phát triển kinh tế - xã hội với những thành tựu to lớn và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Đăng Ninh khẳng định: "Đại hội Đảng lần thứ XII là kết tinh của toàn dân tộc và kinh nghiệm của 11 kỳ đại hội trước. Đại hội diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước đã trải qua 30 năm. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH được thực hiện 25 năm. 5 năm qua (2010-2015) thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đất nước ta đã có được những bước tiến quan trọng trong phát triển. Tại thời điểm này, mọi người dân đang hướng về Đại hội, kỳ vọng vào các đại biểu tham dự Đại hội sẽ tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề lớn, có ý nghĩa, tạo bước đột phá cho sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo". 

Với vị trí là trung tâm tỉnh lỵ, không khí chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng ở khắp các phường, xã trên địa bàn TP. Hoà Bình càng được thể hiện rõ nét bởi băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích và cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang hoàng rực rỡ dọc các dãy phố, đường làng. Phó Bí thư Đảng uỷ phường Phương Lâm Đinh Xuân Hợi bày tỏ: “Chúng tôi rất kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ chọn ra được những người đủ đức, đủ tài, khiêm tốn, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đảng viên, quần chúng; đồng thời cần phải đề ra đường lối, chính sách, cơ chế phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển bền vững, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. 

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỳ vọng của cán bộ đảng viên và người dân đều xuất phát từ thực tế cuộc sống và từ niềm tin với Đảng. Trí tuệ Đại hội sẽ mang hơi thở cuộc sống, phản ánh muôn mặt đời sống đất nước và khát vọng vươn lên từ ngàn đời của mọi tầng lớp nhân dân về đất nước Việt Nam “Dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh”.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212