TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của UBND tỉnh, sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và nhân dân, nhiệm vụ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

 Với tổng vốn đầu tư toàn tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 khoảng 40.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn được triển khai thực hiện tích cực và đem lại hiệu quả rõ rệt. Trong đó: kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, với nhiều dự án quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đến nay đã cấp điện lưới quốc gia cho 100% số xã, phường, thị trấn và 99,4% hộ dân có điện sử dụng.

Song song với việc đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, tỉnh ta cũng đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng xã hội. Cụ thể: có 98,8% phòng học kiên cố hóa và phòng học tập cấp 4; hạ tầng y tế được đầu tư đồng bộ, đến nay 02 bệnh viện tuyến tỉnh, 01 bệnh viện đa khoa khu vực và 10 bệnh viện đa khoa huyện, thành phố với tổng số trên 1.700 giường bệnh; hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học và công nghệ cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển với hệ thống chợ trung tâm, chợ nông thôn được quy hoạch xây dựng khang trang, cùng với đó là đẩy mạng xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo các chợ truyền thống; đồng thời phát triển cơ sở kinh doanh thương mại tập trung ở những nơi có điều kiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 02 trung tâm thương mại, 3 siêu thị quy mô hạng III hoạt động; tập trung huy động các nguồn lực hạ tầng du lịch, phát triển nhanh cơ sở lưu trú. Trong 05 năm đã huy động được khoảng 800 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, trong đó ngân sách Nhà nước trên 50 tỷ.

Nguồn: hoabinh.gov.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212