TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
anh7 
 Khu công nghiệp Lương Sơn được đầu tư tương đối đồng bộ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 08 khu công nghiệp (hoàn thành việc lập và công bố quy hoạch chi tiết) với diện tích phê duyệt 1.672 ha. Trong đó 07 khu công nghiệp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, riêng khu công nghiệp Lương Sơn quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000. Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Hòa Bình có 21 cụm công nghiệp với diện tích là 663 ha. Trong đó năm 2015 đã thành lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 13 cụm công nghiệp với diện tích 312,6 ha, giai đoạn 2016-2020 bổ sung 08 cụm công nghiệp với diện tích 350,4 ha. 

 

Đối với 13 cụm công nghiệp, có 04 cụm công nghiệp chủ đầu tư là doanh nghiệp, 09 cụm công nghiệp chủ đầu tư là UBND các huyện, thành phố. Có 05 cụm công nghiệp đang được triển khai đầu tư hạ tầng. Năm 2015, tỉnh Hòa Bình được Trung ương hỗ trợ 3,5 tỷ đồng, nâng số vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp giai đoạn 2007 - 2015 đạt 60,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 20,7 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp là 39,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn vốn đầu tư của ngân sách và doanh nghiệp chỉ dành cho việc giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng để thu hút các dự án đầu tư.

Doanh thu của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp năm 2015 đạt khoảng 5.000 tỷ đồng; nộp ngân sách khoảng 200 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu ước đạt 100 triệu USD và tạo việc làm mới cho 7.000 lao động.  

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hòa Bình tái cơ cấu ngành công nghiệp nhằm tạo bước đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; đảm bảo phát triển nhanh, bền vững và tăng thu ngân sách Nhà nước. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo các điều kiện cần thiết và thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Triển khai đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng 05 khu công nghiệp (Lương Sơn, Bờ trái Sông Đà, Mông Hóa, Lạc Thịnh, Yên Quang); cơ bản đầu tư đồng bộ hạ tầng 06 cụm công nghiệp (Chiềng Châu, Khoang U, Phú Thành II, Hòa Sơn, Đồng Tâm, Đông Lai – Thanh Hối).

Nguồn: hoabinh.gov.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212