TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
công ty may đức giang 
 Công ty may Đức Giang (huyện Lạc Thủy) đi vào hoạt động ổn định sản xuất, tạo việc làm cho trên 300 lao động địa phương

 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đạt được những kết quả tích cực, có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kết quả đó tạo nền tảng để tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tiếp theo

 

Tính đến nay, kinh tế của tỉnh vẫn giữ mức tăng trưởng khá, bình quân hằng năm đạt 9,1%. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, tốc độ bình quân 5 năm đạt 11%/năm. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngành công nghiệp phụ trợ bước đầu phát triển. Các Khu công nghiệp trên địa bàn đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trong giai đoạn 2011 - 2015 thu hút được 25 dự án đầu tư. Đến nay, các Khu công nghiệp có 60 dự án, trong đó gần 70% dự án đã đưa vào sản xuất. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cùng đời sống, sinh hoạt của người dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,6%. Hoạt động liên kết du lịch được tập trung chỉ đạo và có hiệu quả. Trong 5 năm có khoảng 9,26 triệu lượt khách thăm quan, du lịch.

Tuy nhiên, xét về sự đóng góp của các thành phần kinh tế trong cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và tình hình thực tế của địa phương cho thấy: Sức cạnh tranh nền kinh tế còn thấp; môi trường đầu tư của tỉnh chưa hấp dẫn, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa ổn định, cơ sở hạ tầng đầu tư chưa được đồng bộ; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh còn hạn chế; khai thác, sử dụng nguyên liệu, tài nguyên, khoáng sản chưa hiệu quả; tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên bức xúc; tỉ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung cả nước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn khó khăn…

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển theo hướng bền vững, ổn định, có hiệu quả, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế. Thực hiện tốt công tác thống kê, dự báo, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh và các ngành, địa phương. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong việc xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm để người dân và cộng đồng dân cư tích cực tham gia ngay từ đầu trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và lợi thế cho đầu tư. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Xây dựng một số doanh nghiệp có quy mô lớn về sản xuất và tiềm lực tài chính mạnh; tiếp tục sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh; khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp vào tỉnh. Chủ động phối hợp, liên kết chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội và các địa phương khác trong vùng Thủ đô và vùng Tây Bắc để cùng phát huy tiềm năng, lợi thế, vì sự phát triển chung.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực của cả địa phương và Trung ương, vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng tạo bước đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung đầu tư sớm đưa công trình trọng điểm vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững như: Các tuyến giao thông kết nối với các địa phương khác trong vùng như đường Cao tốc Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình, 438B, 438A, 443, đường Pheo Chẹ, đường 435, đường 433, đường 431, và các tuyến kết lối với đường Hồ Chí Minh như đường 443; kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Hòa Bình; hạ tầng khu Mông Hóa, Yên Quang, Bờ trái sông Đà và Lạc Thịnh; cụm công nghiệp Phú Thành, hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính tỉnh, công viên tuổi trẻ, vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả. Tranh thủ vận động các bộ ngành Trung ương quan tâm đầu tư các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như Quốc lộ 70, Quốc lộ 15 và các công trình trọng điểm của tỉnh./.

 Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212