TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 4 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Ngày 19/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, tham gia ý kiến vào một số nội dung quan trọng. 

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc một các sở, ngành đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy định trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự án Khuyến nông trọng điểm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020; công tác cán bộ.

Dự án Khuyến nông trọng điểm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ chính trên 4 lĩnh vực là trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Trọng tâm thực hiện phát triển cây có múi, rau an toàn, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng khó khăn về nước tưới; phát triển chăn nuôi gia cầm, gia súc bản địa gắn với phát triển thương hiệu; phát triển nuôi cá lồng trên vùng hồ thủy điện Hòa Bình; chú trọng trồng rừng gỗ lớn và phát triển các giống mới có hiệu quả kinh tế. Trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ xây dựng 700 mô hình trình diễn và phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp trên 4,5%.

Cho ý kiến tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và các sở, ngành nhất trí cao với tinh thần của đề án, đồng thời cho ý kiến đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp hoàn thiện đề án. Theo đó cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa, phát triển các vùng hàng hóa, cung cấp thực phẩm sạch có tính cạnh tranh cao; đặc biệt quan tâm tới đầu ra sản phẩm nông nghiệp cho người nông dân.

Kết luận về vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành nông nghiệp phải tập trung rà soát, tổng kết, đánh giá lại trên 1.000 mô hình trình diễn hiện có; qua đó đánh giá tính khả thi của đề án, không tham quá nhiều mô hình, phải tập trung xây dựng các mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao, tập trung vào cải tạo vườn tạp. Trong đề án phải phân tích thêm về tính hiệu quả của đề án gắn với thực chất thị trường, đảm bảo an toàn và vững chắc đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đề án phải gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; không làm ồ ạt, thận trọng; bố trí và sử dụng ngân sách phải có tính khả thi cao.

Tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã nghe và tham gia ý kiến vào các dự thảo trình họp. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triệu tập định kỳ 03 tháng 01 lần, họp bất thường khi có yêu cầu cần thiết. Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức họp định kỳ tổng số 22 lần.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy. Đồng thời yêu cầu bổ sung vào dự thảo các quy chế, quyết định phân công, quy định trách nhiệm, chương trình kiểm tra, giám sát các ý kiến đóng góp của các đồng chí dự họp, có sự bổ sung đầy đủ và hợp lý; làm rõ và đảm bảo sự chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan trên địa bàn; chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy phải có sự phối hợp và phù hợp với hoạt động thanh tra của UBND tỉnh./.

                                                                                                                                                                                    Nguồn: hoabinh.gov.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212