TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 273902589 324086429689636 3372137730914170633 n

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 11.460 tỷ đồng

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2022 với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng ngành, lĩnh vực và giao chi tiết cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố triển khai thực hiện, gồm: 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm, chủ yếu năm 2022; 54 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực; 153 nhiệm vụ cụ thể cho các ngành lĩnh vực; kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); kế hoạch triển khai 04 dự án đầu tư công và 07 dự án đầu tư ngoài ngân sách trọng điểm khởi công trong năm 2022 của tỉnh Hòa Bình.

Ngay từ đầu năm 2022, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh và đang tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng kế hoạch và chương trình được xây dựng.

Theo đó, tỉnh mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện “mục tiêu kép” và chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tổ chức thực hiện Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân; đảm bảo người dân đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng đúng thời gian, đúng quy định và đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tiêm chủng. Tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, hỗ trợ tỉnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho 03 đơn vị y tế tuyến tỉnh và 03 đơn vị y tế tuyến huyện nhằm đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh của tỉnh và đáp ứng, đảm bảo yêu cầu phòng chống, kiểm soát và điều trị dịch bệnh.

Kết quả, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 11.460 tỷ đồng, tăng 51,99% so với cùng kỳ, thực hiện 21,84% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu lũy kế ước đạt 223,47 triệu USD tăng 15,83% so với cùng kỳ, đạt 15,55% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu lũy kế ước đạt 179,92 triệu đồng, tăng 15,34% so với cùng kỳ, đạt 16,4% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng chủ yếu do tăng giá các nhóm: lương thực, thực phẩm; đồ uống; may mặc mũ nón giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; văn hóa giải trí và du lịch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế đến hết tháng 2 ước đạt 1.073,156 tỷ đồng, bằng 28% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 17% so với Chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả; công tác hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng bào sinh sống tại các xã vùng khó khăn... được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; thanh tra, phòng chống tham nhũng và hoạt động tư pháp. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị; trật tự an toàn trật tự xã hội.

hoabinh.gov.vn

 

 

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212