TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dt 15720201558 1-img 5485 
 Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị

          Ngày 15/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới" (XDNTM). Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị. 

        6 tháng đầu năm, vốn huy động XDNTM đạt khoảng 1.456,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách T.Ư hỗ trợ trực tiếp cho chương trình 720,06 tỷ đồng, nguồn vốn này đã được phân bổ sớm để các địa phương triển khai thực hiện, tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm. Tính đến ngày 07/7, đối với nguồn vốn sự nghiệp, kinh phí chuyển nguồn từ năm 2019 giải ngân đạt 96%; kinh phí được phân bổ kế hoạch năm 2020 giải ngân 5.788/91.664,54 triệu đồng, mới đạt 6,3%. Nguồn vốn đầu tư, kinh phí chuyển nguồn từ năm 2019 giải ngân đạt 49%; kinh phí được phân bổ năm 2020 giải ngân 243.083/541.468 triệu đồng, đạt 45%.

Đến nay, toàn tỉnh có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 39 khu dân cư kiểu mẫu, 122 vườn mẫu, 54/131 xã đạt 19 tiêu chí NTM, không có xã dưới 10 tiêu chí. Huyện Lương Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019.

6 tháng cuối năm, tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2020 là có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Số tiêu chí bình quân chung của 1 xã tăng 0,19 tiêu chí/xã; bình quân của tỉnh đạt từ 15,2 tiêu chí/xã trở lên... Có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Có ít nhất 30% số xã đã đạt chuẩn NTM được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Cấp tỉnh thực hiện từ 23 sản phẩm OCOP trở lên; mỗi huyện, thành phố xây dựng từ 3 - 5 sản phẩm OCOP được công nhận...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện chương trình XDNTM 6 tháng đầu năm của tỉnh cơ bản đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Năm nay là năm cuối thực hiện kế hoạch XDNTM giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nặng nề. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp, ngành cần làm tốt hơn nữa, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh giao để thực hiện với quyết tâm cao nhất. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung cao hơn trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với cải tạo vườn tạp theo hướng xanh - sạch - đẹp, tăng thu nhập, qua đó góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng những miền quê đáng sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo giải ngân vốn xây dựng NTM, làm sao không để mất vốn. Đồng thời, làm tốt hơn phong trào tổ chức lại sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình OCOP và thị trường. Sớm chuẩn bị kế hoạch XDNTM giai đoạn 2021 - 2025, gắn với mục tiêu đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212