TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 56 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 649 ngày 22/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước, các khu vực địa phương lân cận và trên địa bàn tỉnh; trong khi chờ chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định,Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân liên quan và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh của Trung ương và Bộ Y tế.

2. Trước mắt khi chưa có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện theo Công văn số 608/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho đến khi có chỉ đạo mới theo quy định.

3. Đối với lĩnh vực giáo dục: Căn cứ tình hình thực tế ở tỉnh để có các biện pháp dạy và học phù hợp, đảm bảo kế hoạch hoàn thành năm học 2019 - 2020 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Nghiên cứu, xây dựng phương án cho học sinh đi học trở lại cho quy định.

Nguồn: hoabinh.gov.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212