TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
httubt10 
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang kết luận cuộc họp

        Sáng 29/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 và cho ý kiến thảo luận nhiều nội dụng quan trọng gồm: Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình; tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình; tờ trình; dự thảo Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2019; dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 87- KH/TU ngày 25/12/2013 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 28/9/2013 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH và hội nhập quốc tế; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương.

         Hội nghị tập trung thảo luận Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2019 và việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Về dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh năm 2019 đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9%; cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp; CN-XD; dịch vụ lần lượt là: 20,9%; 51% và 28,1%; thu nhập bình quân đạt 52,5 triệu đồng; tổng đầu tư toàn xã hội 15.685 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 17% so với năm 2018; giá trị xuất khẩu 787 triệu USD, nhập khẩu đạt 635 triệu USD; thành lập mới 500 doanh nghiệp; chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kỳ dưới 5%; tỷ lệ đô thị hóa 23,1%; có thêm 6 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; hộ nghèo giảm 3%, có 8,5 bác sỹ/ 1 vạn dân; 93% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý trong năm 2019 là 50%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý 93%, tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt 98%; độ che phủ rừng đạt 51%....

Các đại biểu cũng tập trung làm rõ nguyên nhân việc thực hiện giải ngân các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, các dự án giao thông trọng điểm; tiến độ triển khai các công trình khắc phục hậu quả thiên tai chậm…Tính đến hết ngày 20/10/2018, tổng số vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh đã giải ngân là 1.603.025 triệu đồng, đạt 54% kế hoạch vốn năm 2018 của HĐND tỉnh giao và 61% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Một số nguồn vốn như ODA, vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững... có tỷ lệ giải ngân thấp....

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang yêu cầu: Các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm thực hiện các kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình dự án, nhất là các công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017; các dự án đường 435, dự án đường kết nối QL 12 B với đường Hồ Chí Minh đi QL 1, sớm thông xe đường 445; dự án thoát nước thải thành phố Hòa Bình; dự án mở rộng quy mô nước sạch vệ sinh môi trường; dự án nông nghiệp có tưới, dự án hồ chứa nước Cánh Tạng…triển khai giải pháp quản lý hành lang, bảo đảm an toàn giao thông đường Hòa Lạc - Hòa Bình; tăng cường quản lý đất nông, lâm trường; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT- XH, nỗ lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018. Đối với các tờ tình, dự thảo, Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu, tổng hợp rà soát hoàn chỉnh để trình, ban hành bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212