TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ccnktd 
 Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các KCN, CCN tỉnh đã đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN, CCN

Ngày 18/10/2018, Ban Chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các KCN, CCN tỉnh chủ trì hội nghị.

        Theo báo cáo của Ban quản lý các KCN tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 KCN và 21 CCN. Đối với 8 KCN tỉnh đã ưu tiên đầu tư các hạng mục giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, các hạng mục giao thông tại 4 KCN là bờ trái sông Đà, Yên Quang, Mông Hóa, Lương Sơn. Trong đó, có 2 KCN đã cơ bản đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật là KCN Lương Sơn và bờ trái Sông Đà. Các KCN đã thu hút được 85 dự án đầu tư, tạo việc làm cho trên 17.300 lao động. Đối với CCN, toàn tỉnh hiện có 5/21 CCN tại các huyện Lạc Thủy, Tân Lạc và Mai Châu đã đi vào hoạt động, thu hút 12 dự án thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng diện tích thuê đất là 42,97ha, thu hút trên 500 lao động địa phương. Tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN đạt 56,6%. Tuy nhiên, kết quả đầu tư phát triển hạ tầng tại các KCN, CCN còn hạn chế, chưa đồng bộ. Một số KCN, CCN còn chưa phát triển hạ tầng; việc vận dụng một số quy định, cơ chế, chính sách của trung ương còn hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, quỹ đất sạch để thu hút đầu tư chưa nhiều.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN, CCN. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường trục kết nối giữa KCN Lạc Thịnh với tuyến đường Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Lạc Thịnh; đề nghị UBND các huyện Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các KCN Mông Hóa và KCN Yên Quang; KCN bờ trái Sông Đà; tập trung đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng các KCN, nhất là hạ tầng KCN Yên Quang. Đối với hạ tầng CCN đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu bổ sung danh mục dự án đầu tư công hỗ trợ giai đoạn 2018 - 2020; đề nghị UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thành lập Trung tâm phát triển CCN.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các KCN, CCN tỉnh cho rằng: trong thời gian tới các địa phương trong tỉnh cần tập trung vào một số giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng và tạo quỹ đất sạch tại các KCN, CCN. Trong đó, trước mắt cần xây dựng lộ trình, phân kỳ đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào tại các KCN, CCN. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng tại một số KCN, CCN có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư như KCN Lạc Thịnh, CCN Phú Thành II; tập trung đôn đốc nhà đầu tư hạ tầng KCN Yên Quang đẩy manh tiến độ đầu hạ tầng theo cam kết. Về lâu dài, các địa phương cần chủ động thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; đề xuất UBND xây dựng các chính sách huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng các KCN, CCN; rà soát năng lực, kiểm tra giám sát chủ đầu tư hạ tầng thực hiện tiến độ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN tại các địa phương

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212