TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 2 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
qdtdnt9 
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang phát biểu kết luận buổi đối thoại

Sáng ngày 26/9/2018, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì cuộc đối thoại của UBND tỉnh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh. Tham gia có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh; đại diện các sở ngành, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn; các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

       Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh, cơ quan chức năng gửi thông tin tới 34 doanh nghiệp FDI, trong đó có 11 doanh nghiệp FDI ngoài KCN, 23 doanh nghiệp trong KCN. Kết quả đã nhận được 11 phiếu phản hồi, gồm: 10 doanh nghiệp FDI trong KCN và 1 doanh nghiệp ngoài KCN. Các kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI chủ yếu tập trung vào hạ tầng khu công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đặc biệt là cung cấp điện đã có kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết được. Các cơ quan chức năng đã trả lời, tuy nhiên một số ý kiến chưa có giải pháp cụ thể để tháo gỡ, xử lý dứt điểm những vướng mắc của doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp KCN Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng cấp điện không ổn định để doanh nghiệp chủ động sản xuất. Các sở, ngành chức năng quan tâm việc đào tạo, cung cấp hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về lao động, thuế, bảo hiểm xã hội; tiếp cận và tham gia các chương trình thi đua khen thưởng nhằm khuyến khích động viên cổ động doanh nghiệp…Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình có ý kiến cần nâng cao trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư. Công ty Almine Việt Nam đề nghị hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục miễn tiền thuê đất cho dự án nhà ở cho công nhân tại thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam mong muốn được sử dụng nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình…

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh: Buổi đối thoại lần này đã thành công, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra, nằm trong chương trình thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu chính quyền đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành trên cơ sở tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI để báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh giao Công ty Điện lực Hòa Bình, BQL các KCN, phối hợp với Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định cho các doanh nghiệp, sớm họp bàn với doanh nghiệp xây dựng nhà trẻ và nhà ở công nhân. Công ty CP Thương mại Dạ Hợp phối hợp đơn vị liên quan giải quyết yêu cầu cung cấp nước sạch, phục vụ quá trình sản xuất cho Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI chủ động gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212