TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng khá, cụ thể như sau:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,39%. Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 67 nghìn ha, tăng 1% so với kế hoạch; cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng tích cực; chăn nuôi, thủy sản phát triển ổn định; trồng được 183,5 nghìn cây phân tán và cây ăn quả, trên 4 nghìn ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 51,1%; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình số tiêu chí nông thôn mới trên 1 xã tăng 0,14 tiêu chí, đạt 12,44 tiêu chí.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 15.850 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 50,1% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 13.311 tỷ đồng, tăng 20,14% so với cùng kỳ năm trước, bằng 50,04% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 308,175 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, bằng 50,52% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 226,587 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, bằng 46,24% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.478,46 tỷ đồng, bằng 53% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 44% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 23/5/2018 được 1.136,4 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch.

Đã có 29 dự án đầu tư trong nước được quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1.313,2 tỷ đồng, nâng tổng số dự án trên địa bàn tỉnh lên 518 dự án; 200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,4% dân số toàn tỉnh. Đời sống nhân dân được cải thiện; văn hoá xã hội có bước phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh. Những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh là sự cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Nguồn: hoabinh.gov.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212