TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ubmd1117 
 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

        Sáng 28/11, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh cho ý kiến về các nội dung quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh.

         UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về các dự thảo, báo cáo gồm: Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ trên địa bàn; Dự thảo quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của tỉnh; báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư năm 2017 và chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018; báo cáo tình hình thu ngân sách năm 2017; báo cáo về tình hình thực hiện xây dựng các khu tái định tại thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Kim Bôi và Tân Lạc; ban hành quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại đối với các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Dự thảo quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành địa phương và kết quả kiểm tra của tổ công tác UBND tỉnh…

 Tại hội nghị, đa số ý kiến các đại biểu đều nhất trí cao đối với các dự thảo và báo cáo. Nhiều đại biểu quan tâm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2017 và mục tiêu phát triển KT-XH năm 2018.  Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến tháng 10 đạt 2.477 tỷ đồng, bằng 92% so với dự toán TTCP giao và bằng 82% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của năm 2017. Tuy vậy có nhiều khoản thu sụt giảm không đạt kế hoạch như: Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, một số huyện hụt thu ngân sách, tình trạng nợ thuế chiếm 10% tổng thu ngân sách…đòi hỏi cần quyết liệt triển các giải pháp thu ngân sách nhà nước tháng cuối năm.

 Về tình hình giải ngân vốn đầu tư đến ngày 23/11/2017 đã giải ngân 1.418.156 triệu đồng, đạt 67% kế hoạch vốn giao, trong đó một số có tỷ lệ giải ngân chưa cao như: nguồn vốn thu sử dụng đất, nguồn vốn nước ngoài, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, cần có sự tập trung chỉ đạo tốt hơn…

 Đối với việc xây dựng tái định cư cho, chủ đầu tư đang phối với các sở, ngành chức năng triển khai các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện san lấp mặt bằng, lựa chọn tư vấn, nhà thầu để tổ chức thi công. UBND các huyện khẳng định sẽ bảo đảm mặt bằng để đón dân trước tết nguyên đán. Riêng thành phố Hòa Bình đang tổ chức họp dân, sau khi thống nhất phương án đền bù, triển khai thi công các khu tái định cư, phấn đấu có mặt bằng vào tháng 5/2018…

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, xây dựng các dự thảo bảo đảm tính khoa học, căn cứ pháp lý, tính khả thi và hiệu quả khi ban hành tổ chức thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện ở mức cao nhất các nhiệm vụ được giao. Các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn nhằm phát huy hiệu quả đầu tư các chương trình dự án. Các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Về công tác tái định cư tại 4 huyện, thành phố, tiến độ còn chậm, trong đó TP Hoà Bình cần làm tốt công tác phối hợp hơn nữa để nhanh chóng hoàn thành khu tái định cư sớm ổn định đời sống cho người dân vùng nguy cơ sạt lở.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212