TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dtcbpgm 
 ảnh minh họa

Những thay đổi mới sẽ cho phép các công cụ phòng vệ thương mại của Châu Âu ứng phó với các vấn đề hiện tại - đặc biệt là sự dư thừa công suất - trong thương mại quốc tế, mà vẫn đảm bảo tôn trọng đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của EU trong khuôn khổ pháp lý của WTO.

           Theo Thông cáo báo chí của Ủy ban Châu Âu (EC), ngày 3/10/2017, Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu đã đạt được thỏa thuận đồng thuận đối với đề xuất của EC liên quan đến thay đổi quy định pháp luật về chống bán phá giá và chống trợ cấp đệ trình vào tháng 11/2016. Những thay đổi này sẽ cho phép các công cụ phòng vệ thương mại của Châu Âu ứng phó với các vấn đề hiện tại - đặc biệt là sự dư thừa công suất - trong thương mại quốc tế, mà vẫn đảm bảo tôn trọng đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của EU trong khuôn khổ pháp lý của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đối với vấn đề chống bán phá giá, quy định thay đổi này đưa ra một phương pháp mới để tính toán biên độ phá giá đối với hàng nhập khẩu từ các nước thứ ba trong trường hợp có sự “bóp méo” thị trường đáng kể hoặc có sự ảnh hưởng rộng rãi của nhà nước đối với nền kinh tế. Các quy định pháp luật mới được xây dựng theo cách trung lập và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của EU trong WTO.

Đối với vấn đề chống trợ cấp, quy định pháp lý mới này cũng bao gồm những thay đổi nhằm củng cố pháp luật chống trợ cấp của EU nhằm mục đích trong những vụ việc điều tra chống trợ cấp tương lai, bất kỳ khoản trợ cấp mới nào bị phát hiện trong quá trình điều tra đều có thể được tiến hành điều tra và đưa vào kết luận áp thuế cuối cùng.

Tuy nhiên, các quy định mới sẽ chỉ áp dụng cho các vụ việc điều tra được khởi xướng sau khi Luật mới này bắt đầu có hiệu lực. Luật này cũng đảm bảo một giai đoạn chuyển tiếp trong đó tất cả các biện pháp chống bán phá giá hiện đang được áp dụng cũng như các cuộc điều tra đang diễn ra sẽ vẫn tuân theo pháp luật cũ.

Đối với vấn đề “bóp méo” thị trường, để xác định nội dung này, EC sẽ xem xét một số tiêu chí, chẳng hạn như chính sách và ảnh hưởng của nhà nước, sự hiện diện rộng rãi của các doanh nghiệp nhà nước, sự phân biệt đối xử có lợi cho các doanh nghiệp trong nước và sự thiếu độc lập của ngành tài chính. EC có thể dự thảo các báo cáo đối với các quốc gia hoặc các lĩnh vực trong đó cơ quan này sẽ xác định những “bóp méo” thị trường và các bằng chứng thu thập được trong các báo cáo này sẽ được sử dụng cho các cuộc điều tra trong tương lai. Khi nộp đơn khiếu nại, ngành công nghiệp nội địa sẽ có thể dựa vào các báo cáo đó của Ủy ban để chứng minh vụ việc của họ liên quan đến các quốc gia có sự “bóp méo” thị trường.

Nguồn: xaluan.com

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212