TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

lvvls17 
 Lãnh đạo Sở Công Thương làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành Công Thương trên địa bàn huyện

         Ngày 28/8/2017, Lãnh đạo Sở Công Thương đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành Công Thương trên địa bàn huyện. Làm việc với huyện có đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Tham dự có đại diện Lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn; Lãnh đạo một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Lạc Sơn và các đơn vị của huyện có liên quan.

           Tại buổi làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn báo cáo về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn huyện và ý kiến phát biểu của các đồng chí tại buổi làm việc. Đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Sở đề nghị UBND huyện Lạc Sơn quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Về lĩnh vực Thương mại:Tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các qui định về phát triển và quản lý chợ. Tăng cường công tác xã hội hóa trong đầu tư phát triển chợ; Phối hợp trong triển khai mô hình tiêu thụ mía và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Về lĩnh vực Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Quản lý cụm công nghiệp: Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư đối với Cụm công nghiệp Khoang U. Chuẩn bị các thủ tục đầu tư với CCN Đầm Đuống; Xây dựng nông thôn mới lĩnh vực Công Thương (tiêu chí số 7): Đề nghị UBND huyện quan tâm đến nguồn kinh phí để từ nay đến năm 2020, cải tạo, nâng cấp 10 chợ, xây mới 15 chợ.

Về lĩnh vực Điện năng: Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình được đầu tư trên địa bàn huyện; Phối hợp với Điện lực Hòa Bình khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Về lĩnh vực Kỹ thuật – an toàn và Môi trường: Triển khai Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý về An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực Công Thương quản lý trên địa bàn (đặc biệt là các cơ sở sản xuất rượu nhỏ lẻ, thủ công).

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212