TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 102 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
nq5 
 Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

            Ngày 24/8/2017, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

            Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, đồng thời đề nghị các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên cần nghiêm túc học tập, từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn công tác của đơn vị, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên; vận dụng sáng tạo quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản củaNghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

Thông qua việc quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Ban chấp hành Đảng bộ Sở yêu cầu các Chi bộ, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và cán bộ, đảng viên tiếp thu nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản tinh thần của Nghị quyết, Quy định, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212