TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tcnl 
 Sở Công Thương Hòa Bình làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công Thương

 

    Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án/công trình thủy điện, bảo đảm việc phát triển thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội và đạt hiệu quả khai thác tổng hợp. Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1350/QĐ-BCT ngày 19/4/2017 thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại một số nhà máy thủy điện thuộc các tỉnh khu vực Tây Bắc năm 2017.

           Thực hiện Công văn số 0925/TCNL-TĐ ngày 19/4/2017 của Tổng cục năng lượng – Bộ Công Thương về công tác làm việc, kiểm tra về thủy điện tại các tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Ngày 24/4/2017, Sở Công Thương phối hợp với Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương tiến hành làm việc, kiểm tra một số thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Sau hai ngày làm việc, kiểm tra thực tế tại ba thủy điện trên địa bàn tỉnh (tại huyện Đà Bắc, Mai Châu), Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra, đánh giá, rà soát: Việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa; Việc sửa chữa những hư hỏng nguy hiểm đe dọa đến sự ổn định, an toàn công trình và thiết bị; Công tác vận hành và phối hợp vận hành theo yêu cầu dùng nước hạ du và dòng chảy tối thiểu; Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương, công tác chuẩn bị phối hợp với địa phương và vận hành an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2017. Đồng thời Đoàn kiểm tra cũng tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị liên quan trong quá trình vận hành hồ chứa thủy điện; Bên cạnh đó kiểm điểm việc khắc phục một số tồn tại trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện.

Sở Công Thương Hòa Bình cũng có buổi làm việc trực tiếp với Đoàn kiểm tra để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương, qua đó báo cáo tình hình đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác các dự án công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Nguồn: phòng QLNL

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212