TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 8 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
dhccbl3 
 Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

           Ngày 31/3/2017, Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Bùi Viết Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh. Tham  dự Đại hội có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương; Thường trực Công đoàn ngành; Bí thư Chi bộ 1, 2, 3, 4, 5, 6; Bí thư Chi đoàn thanh niên CSHCM Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Các đồng chí Cựu quân nhân thuộc Sở; Cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương.

          Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương cơ bản ổn định về tổ chức bộ máy và cán bộ. Dưới ánh sáng của Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X), pháp lệnh Cựu chiến binh, nghị định và các quyết định của Chính phủ đi vào cuộc sống tạo động lực, khí thế và niềm tin mới cho Hội và lực lượng hội viên Hội Cựu chiến binh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở, sự chỉ đạo thường xuyên của BCH Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị trực thuộc, BCH Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương luôn tập trung lãnh đạo, tổ chức động viên các hội viên khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Bùi Viết Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Cựu Chiến binh Sở Công Thương Hòa Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí hội viên tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị đang công tác của mình, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị của Ngành. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Xuân Khải đã tiếp thu các ý kiến và xác định trong nhiệm kỳ 2017–2022 Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội; khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào trong BCH Hội khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022;  bầu 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh hãy phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết một lòng chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của ngành Công Thương.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212