TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Ngày 15/02/2017, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 149/TB-SCT về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Sở Công Thương năm 2017.

(Thông báo chi tiết đính kèm).

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212