TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 8 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
am4 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 13/01/2017, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Dự và chỉ trì Hội nghị đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

              Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của văn kiện Hội nghị T.Ư 4 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình KT-XH, NSNN năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2017.

 Việc học tập Nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Công Thương nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai nghị quyết; động viên mọi cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212