TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
ttkc 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 28/12/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Tham dự Hội nghị các đồng chí đại diện Lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở; Đại diện Ban chấp hành CĐCS Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Cùng toàn thể viên chức, lao động Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tích cực triển khai thực hiện vụ và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được nâng cao, có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, có trình độ và khả năng công tác chuyên môn, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đổi mới và phát triển đơn vị. Trong năm 2016,  đơn vị đã triển khai 07 đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,9 tỷ đồng. Với các nội dung chủ yếu là hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan thực hiện tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và Hàng tiêu dùng – Khu vực miền Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2016, thực hiện đề án Trang tin khuyến công phát trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại luôn thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của các chủ đầu tư, tổng giá trị các hợp đồng thực hiện trong năm 2016 là 300 triệu đồng; Xây dựng và tổ chức triển khai hoàn thành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 487 triệu đồng, đã giúp nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Về công tác thông tin, việc cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến lĩnh vực Công Thương thông qua Bản tin, Website ngành đã giúp cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh nắm bắt được những thông tin về thị trường, các chính sách pháp luật mới…, kết quả này góp phần không nhỏ vào việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã đánh giá cao kết quả mà Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện tốt các đề án khuyến công; ưu tiên hỗ trợ cho các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, mở rộng lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp tạo nguồn thu cho đơn vị và đóng góp ngân sách Nhà nước; tiếp tục tăng cường công tác thông tin liên quan đến lĩnh vực Công Thương thông qua Bản tin, Website ngành; đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212