TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cbdadl 
 Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 23/12/2016, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị công bố Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Công Thương; Đại diện các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông và Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu Công nghiệp, UBND các huyện, thành phố; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương; Đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, Công ty điện lực Hòa Bình, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình, Chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Đơn vị tư vấn lập dự án Quy hoạch (Viện Khoa học và Năng lượng); Cùng các phóng viên Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin Hội nghị.

        Theo Đề án, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 với định hướng phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao. Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của hệ thống điện quốc gia và khu vực, phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và các địa phương trong vùng. Phát triển lưới điện 220kV và 110kV, hoàn thiện mạng lưới khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng. Xây dựng các đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất.

Mục tiêu của Quy hoạch là phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2016-2020 là 8,5-9%/năm, giai đoạn 2021-2025 là 10-11%/năm, giai đoạn 2026-2035 là 10,5-11,5%/năm.

Cấu trúc lưới điện 220, 110kV được thiết kế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố đơn lẻ theo các quy định hiện hành. Lưới điện 220, 110kV phải đảm bảo dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp; Quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp theo các giai đoạn quy hoạch khác nhau; Tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220 kV trở xuống đến lưới điện hạ áp ước tính là 8.187,6 tỷ đồng.

Sở Công Thương Hòa Bình có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện quy hoạch theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212