TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Anh trai 
 Đồng chí Bùi Văn Tnh - y viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 17/10/2016, ti Hà Ni, đoàn công tác ca tnh gm các đồng chí: Bùi Văn Tnh - y viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tnh ủy; Nguyn Văn Quang Phó Bí thư Tnh y, Ch tch UBND tnh; Bùi Văn Khánh UVBTV Tnh y, Phó Ch tch UBND tnh và Lãnh đạo các S Công Thương, Tài chính, Kế hoch & Đầu tư đã có bui làm vic vi Bộ trưởng B Công Thương. Tiếp và làm vic vi đoàn phía B Công Thương có đồng chí Trn Tun Anh - y viên BCH TƯ Đảng, B trưởng B Công Thương; Cao Quc Hưng Th trưởng B Công Thương và Lãnh đạo các Cc, V, Vin và Tp đoàn trc thuc.

         Thay mt đoàn công tác ca tnh, đồng chí Bùi Văn Khánh UVBTV Tnh y, Phó Ch tch UBND tnh đã báo cáo vi B Công Thương v tình hình phát trin kinh tế - xã hi, v lĩnh vc phát trin công nghip - thương mi trên địa bàn tnh. Hin nay, toàn ngành Công Thương đóng góp trên 65% tng GRDP ca tnh, trong đó công nghip chiếm khong 46,3%, dch v 18,7%. Hot động thương mi, xut, nhp khu có bước phát trin. V đầu tư h tng cm công nghip theo quy hoch đến năm 2020 có 24 cm công nghip vi din tích 811,6ha. H tng thương mi cơ bn đáp ng nhu cu ca nhân dân. Đồng chí Bùi Văn Tnh - y viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tnh ủy đã phát biu làm rõ thêm một số khó khăn, tồn tại trong phát triển công nghiệp – thương mại của tỉnh, đồng thời nêu ra một số đề xuất, kiến nghị như: đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị với Chính phủ xem xét sửa đổi một số văn bản pháp lý liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; quy định về lập thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn; quản lý an toàn đập... V công nghip, ch đạo Tp đoàn Đin lc Vit Nam sm trin khai đầu tư d án m rng nhà máy thy đin Hòa Bình, thc hin hoàn tr vn đầu tư đối vi các chương trình thuc D án năng lượng nông thôn II đã bàn giao cho ngành đin, sm b sung các d án thy đin nh vào quy hoch thy đin nh toàn quc, tiếp tc đầu tư h tng thương mi, h tng cm công nghip.

Đồng chí Trn Tun Anh - y viên BCH TƯ Đảng, B trưởng B Công Thương đã đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh và yêu cầu các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình cần chủ động nghiên cứu, khẩn trương tham mưu đề xuất các giải pháp để hỗ trợ tỉnh Hòa Bình giải quyết tốt những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212