TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 123 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
IMG 0422 
 Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 13/9/2016,  Hội nghị rà soát và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành; Bí thư Chi đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở. Cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng Sở Công Thương.

         Hội nghị đã quán triệt Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 28/7/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Hướng dẫn số 887/HD-SCT ngày 08/8/2016 của Sở Công Thương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương cũng đã phổ biến, quán triệt một số nội dung chủ yếu: Về tiêu chuẩn cán bộ giới thiệu vào các chức danh quy hoạch; về yêu cầu, số lượng cụ thể cán bộ đưa vào các chức danh quy hoạch; Về độ tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch,…. để từ đó các đại biểu có căn cứ thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình. Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác quy hoạch cán bộ phải đảm bảo mở rộng dân chủ, khách quan, đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch

Sau phần quán triệt về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, độ tuổi cán bộ để đưa vào quy hoạch, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212