TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

1081660 hnr 1 01 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2016 ước đạt 1.565 tỷ đồng

       Trong tháng 7/2016, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 0,01% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như điện tử và dệt may. Kim ngạch nhập ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động sản xuất; Sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng trưởng do sản lượng điện của Công ty thủy điện Hòa Bình tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể:

            Về công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.225 tỷ đồng tăng 0,91% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng ước đạt 13.800 tỷ đồng tăng 16,46% so với cùng kỳ, thực hiện 60,40% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng ước tăng 16,74% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ: Sản lượng điện sản xuất tăng 21,38%; điện thương phẩm tăng 17,58%; sản phẩm may mặc tăng 15,78%; sản phẩm gạch xây dựng tăng 15,48%; sản phẩm xi măng tăng 25,93%.

Về thương mại, xuất nhập khẩu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.565 tỷ đồng tăng 0,01% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 10.546 tỷ đồng, tăng 19,41% so với cùng kỳ năm trước, đạt 57% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,8 triệu USD, tăng 2,51% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 199,73 triệu USD, tăng 52,6% so với cùng kỳ, đạt 58,7% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 26,6 triệu USD, tăng 3,21% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 179,6 triệu USD, tăng 61,73% so với cùng kỳ, đạt 58,7% kế hoạch năm. Trong đó, so với cùng kỳ, hàng điện tử ước đạt 89,4 triệu USD, tăng 62,9%, dệt may ước đạt 58,3 triệu USD tăng 30,8%, hàng nông sản ước đạt 2,8 triệu USD tăng 76,9%, sản xuất kim loại ước đạt 9,9 triệu USD tăng 55,8%. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,1 triệu USD, giảm 3,1% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 20,12 triệu USD, tăng 1,62% so với cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25,98 triệu USD, tăng 1,88% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 165,76 triệu USD, tăng 40,32% so với cùng kỳ, đạt 56% kế hoạch năm. Trong đó, nguyên liệu phục vụ sản xuất ước đạt 148,46 triệu USD tăng 46%, máy móc thiết bị, hàng hóa khác ước đạt 17 triệu USD tăng 1,18% so với cùng kỳ. Thị trường xuất, nhập khẩu tập trung vào các thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ, EU, Nga, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,24% so với tháng trước, tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,61% so với tháng 12/2015.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212