TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 29/7/2016 Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Công văn số 856/SCT-KTAT-MT về việc tham gia ý kiến Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Hòa Bình. Sở Công Thương đề nghị các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý nội dung Dự thảo.

(Dự thảo Kế hoạch chi tiết đính kèm)

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212