TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 22/6/2016 Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Công văn số 645/SCT-QLCN về việc góp ý Dự thảo Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025. Sở Công Thương đề nghị các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý nội dung Dự thảo.

(Dự thảo Đề án chi tiết đính kèm).

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212