TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

   Ngày 17/5/2016 Sở Công Thương Hòa Bình ra Thông báo số 493/TB-SCT về việc tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" Sở Công Thương.

(File Thông báo số 493/TB-SCT chi tiết đính kèm)

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212