TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 130 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

         Ngày 07/4/2016, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ra Thông báo số 354/TB-SCT về việc thành lập hòm thư góp ý điện tử và đường dây nóng của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

 (Có file chi tiết đính kèm)

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212