TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hội nghị cấp tỉnh 
 Đồng chí Vũ Mai Hồ, Giám đốc Sở Công Thương giải trình và tiếp thu ý kiến đại biểu tại Hội nghị

Ngày 23/11/2015, tại Sở Công Thương, Hội đồng  thẩm định cấp tỉnh Đề án Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Các đồng chí Lãnh đạo đại diện các Sở, ngành: Sở Công Thương, Viện nghiên cứu chiến lược chính công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các thành viên Hội đồng thẩm định.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ, Giám đốc Sở Công Thương đã trình bày báo cáo quá trình lập quy hoạch và tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, Ngành, địa phương, qua đó, Đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt quy hoạch và ý kiến tham gia của các thành viên trong Hội đồng, đại biểu tham dự, Hội đồng thẩm định đã tiến hành thảo luận và thông nhất các nội dung về kết cấu cụ thể từng phần trong quy hoạch được lập theo đúng các quy định tại Nghị định 92/2006/NĐ-CP, Nghị định số 04/2008 của Chính phủ và Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch lĩnh vực quy hoạch phát triển công nghiệp. Nội dung quy hoạch, phù hợp, bám sát đúng theo nội dung đề cương chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, cần điều chỉnh một số nội dung chính, rà soát các chỉ tiêu số liệu đánh giá tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo công bố của Cục thống kê và Nghị quyết Đaị hội Đảng Bộ tỉnh mới ban hành. Xác định cụ thể các mục tiêu định lượng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đối với quy hoạch xác định ngành CN – TTCN nào là mũi nhọn, chú trọng và phát triển. Bên cạnh đó, quy hoạch định hướng kêu gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dự án chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, chế biến, nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi. Căn cứ pháp lý bổ sung quy hoạch thăm dò khoáng sản và quy hoạch điện lực tỉnh, rà soát các danh mục công nghiệp trên địa bàn, tình hình xử lý và thành lập laị cụm công nghiệp theo quy định. Xây dựng các giải pháp quy hoạch phù hợp từ đó đề xuất các giải pháp cơ chế chính sách phát triển đảm bảo tính bền vững, đồng bộ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 đc Bùi Văn Khánh

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng thẩm kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận, giao Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tư vấn, cập nhật, chỉnh sửa các chỉ tiêu, thuật ngữ cho chính xác thống nhất, xây dựng các giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh Hòa Bình, xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp để thu hút đầu tư và xây dựng phân công các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện đề án quy hoạch.

Đồng chí Vũ Mai Hồ, Giám đốc Sở Công Thương đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng thẩm định, trong tháng 11, sẽ khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thành Đề án Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.      

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212