TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
lưới điện 
 Công trình điện sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 24 đơn vị quản lý, vận hành hệ thống lưới điện,việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và nỗ lực của ngành điện đã góp phần nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, từng bước nâng cao tỷ lệ số hộ sử dụng điện an toàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Để hoàn thành các thủ tục bàn giao vốn và tài sản công trình điện sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định, đồng thời đảm bảo các công trình hoàn thành sớm đóng điện phục vụ nhân dân. Theo đó, ngày 21/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 2154/QĐ-UBND  về việc bàn giao vốn và tài sản các công trình điện sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Lạc Sơn và huyện Tân Lạc cho Công ty Điện lực quản lý theo đề nghị của Sở Công Thương.

        Việc bàn giao vốn và tài sản 13 công trình điện trên địa bàn huyện Lạc Sơn và huyện Tân Lạc cho Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý với tổng giá trị là 54.352.382.538 đồng, theo hình thức tăng giảm vốn giữa bên nhận và bên giao.  Trong đó có 10 công trình điện tại huyện Lạc Sơn, (04 công trình chưa đưa vào sử dụng) với quy mô bàn giao đường dây 35 Kv là 4,308, đường dây 04, Kv là 55,771, giá trị bàn giao là 39.267.950.538 đồng. Tại huyện Tân Lạc có 03 công trình điện, với quy mô bàn giao đường dây 35 Kv là 4,244, đường dây 04, Kv là 4,908, giá trị bàn giao là 15.084.432.000 đồng.

Đối với 04 công trình chưa đóng điện đưa vào sử dụng trên địa bàn huyện Lạc Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Hòa Bình hoàn thành công tác tiếp nhận và tổ chức triển khai kinh doanh bán điện cho nhân dân trong tháng 11/2015.

Có thể nói, trong những năm qua tỉnh Hòa Bình đã nhận được sự quan tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Hòa Bình là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trong khi đó yêu cầu phát triển của tỉnh trong những năm tới là rất lớn, đòi hỏi phải có nguồn năng lượng điện lớn. Trong thời gian tới, Sở Công Thương đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm chỉ đạo bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Công Thương phê duyệt

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212