TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
sua chua dien 
 

Tháng 9/2015, việc khắc phục tình trạng xuống cấp của lưới điện trên địa bàn tỉnh, dựa trên lịch cắt điện luân phiên trong mùa khô, các đơn vị quản lý điện năng đã linh hoạt kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị và vệ sinh công nghiệp lưới điện nhằm đảm bảo công tác vận hành đạt hiệu quả. 

Tình hình ngừng giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong tháng 9 đã cải thiện. Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 143 lần, giảm 0,78% so với tháng trước, lũy kế 9 tháng là 1.485 lần, giảm 0,92% so với cùng kỳ, với tổng thời gian mất điện tháng 9 là 255 giờ, giảm 57,24 giờ so với tháng trước, luỹ kế 9 tháng 2.745 giờ, giảm 0,64% so với cùng kỳ, sản lượng điện năng bị cắt là 738.056 kWh. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện theo kế hoạch là 27 lần với tổng thời gian mất điện là 143giờ, sản lượng điện năng bị cắt 535.587kWh. Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 116 lần với tổng thời gian mất điện là 112giờ, sản lượng điện năng bị cắt 202.469 kWh.

Trong 9 tháng đầu năm đến nay, có những thời điểm việc tiết giảm điện đã làm cho không ít các doanh nghiệp gặp khó khăn. Nhưng nhờ chỉ đạo của các cấp, ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo của Sở Công Thương cùng sự điều hành ưu tiên điện cho sản xuất công nghiệp lên hàng đầu, mà giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 18.47% so với cùng kỳ.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212