Tin nổi bật
 htcd22

Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương truyền đạt nội dung của chuyên đề

Ngày 03/6/2022, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”. Chủ trì và truyền đạt các nội dung chuyên đề, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

Hội nghị đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy truyền đạt chuyên đề với 02 nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó, đồng chí trình bày tóm tắt các ưu điểm, những hạn chế tồn tại về công tác cán bộ của Sở Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua; thông tin kết quả các chỉ tiêu mà Sở Công Thương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên của Sở Công Thương về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nguồn: Văn phòng Sở

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập