TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 IMG 3624

Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại cuộc họp

Ngày 26/5/2022, Sở Công Thương tổ chức giao ban công tác tháng 5/2022. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí Lãnh đạo Sở; đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

Trong tháng 5/2022, Sở Công Thương đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thương mại diễn ra sôi động. Giá một số mặt hàng giảm nhẹ do đã bước vào chính vụ. Giá thịt lợn tăng nhẹ do việc giá thức ăn chăn nuôi tăng và người chăn nuôi chưa đẩy mạnh việc tái đàn nên giá có phần tăng hơn trước. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt. Các doanh nghiệp đang tích cực triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Kết quả cụ thể: Về sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5/2022 ước tăng 56,27% so với tháng 4/2022. Về lĩnh vực thương mại-dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2022 ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đạt 21.250 tỷ đồng thực hiện 40,50% kế hoạch năm; chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 ước tăng nhẹ 0,21% so với tháng trước; kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2022 ước đạt 124,049 triệu USD, tăng 6,79% so với tháng 4/2022, lũy kế ước đạt 577,147 triệu USD, tăng 23,67% so với cùng kỳ, đạt 40,16% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2022 ước đạt 90,923 triệu USD, tăng 2,13% so với tháng 4/2022, lũy kế ước đạt 441,06 triệu USD, tăng 9,97% so với cùng kỳ, đạt 40,21% kế hoạch năm. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: Chỉ số sản xuất công nghiệp có tăng trưởng hơn so với tháng 5/2021 nhưng vẫn chưa đạt tiến độ kế hoạch được giao. Công tác giải ngân các dự án đầu tư do Sở làm chủ đầu tư chưa đạt tiến độ.

Tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũng đã thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Hòa Bình (theo Thông báo số 3409/TB-VPUBND ngày 09/5/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). Theo đó, ngày 05/5/2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh đã chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hòa Bình. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả chỉ số PCI tỉnh Hòa Bình năm 2021 (tỉnh Hòa Bình đứng ở vị trí thứ 62 so với cả nước và giảm 18 bậc so với năm trước), ý kiến của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận như sau: Giao các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số PCI, trong đó đánh giá những yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan của từng sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đối với 10 chỉ số thành phần PCI, kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình đối với 10 chỉ số thành phần PCI, đề ra các biện pháp khắc phục; triển khai ngay các biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém, cải thiện các chỉ số PCI liên quan đến đơn vị mình (trong đó lưu ý rà soát công chức, viên chức không đảm bảo năng lực đối với nhiệm vụ được giao thì thực hiện điều chuyển công tác khác). Giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách nhà nước (xác định cụ thể lĩnh vực, đối tượng thanh tra, thời gian thanh tra), đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực phụ trách phải thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến chỉ số PCI. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thường xuyên phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, việc nhũng nhiễu, gây khó khăn của công chức, viên chức đến lãnh đạo tỉnh để có biện pháp xử lý theo quy định. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hoà Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tuyên truyền về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Hòa Bình. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hoà Bình (trong đó bổ sung Tòa án tỉnh vào thành viên Ban Chỉ đạo).

Phát biểu kết luận, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũng đã đánh giá cao những kết quả mà Sở đạt được trong tháng 5/2022. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong tháng 6/2022 tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Công Thương năm 2022; tiếp tục xây dựng nội dung ấn phẩm tuyên truyền thuộc Đề án phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; xây dựng Điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt Nam” và xây dựng mô hình “chợ đảm bảo an toàn thực phẩm” năm 2022; rà soát xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch thực hiện sàn giao dịch thương mại điện tử; triển khai thực hiện tốt công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp. Đồng thời, để triển khai thực hiện nhiệm vụ được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Thông báo số 3409/TB-VPUBND, đồng chí Phạm Tiến Dũng đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu Báo cáo số 172/BC-SKHĐT ngày 05/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư để đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục, cải thiện các chỉ số thành phần PCI liên quan đến lĩnh vực Sở Công Thương quản lý và gửi về Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở.

Nguồn: Văn phòng Sở

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212