TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 IMG 3541

Đồng chí Phạm Tiến Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị

Ngày 04/5/2022, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí trong BCH Đảng bộ và Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc; Chủ tịch Công đoàn ngành; Bí thư Chi đoàn thanh niên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 – 2031 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác cán bộ, là nền tảng để Sở kịp thời phát hiện ra những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tiến hành giới thiệu vào quy hoạch, làm cơ sở cho công tác luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán và đảm bảo tính kế thừa, phát triển, bền vững giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển của ngành trong những giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, đồng chí mong muốn các đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan khi giới thiệu và tiến hành bỏ phiếu, đảm bảo đúng nguyên tắc.

Tại hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng Sở đã trình bày kế hoạch số 685/KH-SCT ngày 18/4/2022 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Công Thương nhiệm kỳ 2026 - 2031; danh sách nguồn nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để trình hội nghị xem xét, phát hiện, giới thiệu quy hoạch.

Sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện các bước quy trình lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch theo đúng Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Công Thương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch.

Kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Công Thương nhiệm kỳ 2026 – 2031 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./.

Nguồn: Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212