TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 LTT 8539
 Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ ký kết chương trình phối hợp công tác với đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh

Ngày 13/4/2022, tại Hội Nông dân tỉnh đã diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Sở Công Thương với Hội Nông dân tỉnh về liên kết hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2025. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Lê Văn Thạch – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc hai cơ quan.

Với mục đích phát huy vai trò của hai cơ quan, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc, đảm bảo công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh được kịp thời và sự chỉ đạo, điều hành của hai cơ quan được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong công tác liên kết, hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình, trong đó: Nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, khẳng định thương hiệu nông sản của tỉnh Hòa Bình tại thị trường trong và ngoài tỉnh. Tập trung chú trọng vào công tác sản xuất gắn với thị trường; phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh.

Nội dung phối hợp và trách nhiệm thực hiện, bao gồm: Phối hợp trong hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan; thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông, lâm, thủy sản; quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Hai cơ quan thống nhất giao Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) và Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) là đơn vị đầu mối chủ trì, chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc để trao đổi, thống nhất tham mưu cho Lãnh đạo hai cơ quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chương trình này. Định kỳ hàng năm, hai cơ quan luân phiên chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả và đề xuất bổ sung nội dung Chương trình phối hợp để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cùng diễn ra song song Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Sở Công Thương với Hội Nông dân tỉnh là Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022 – 2025.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

 

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212