Tin nổi bật
 IMG 2562
 Đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Sáng ngày 09/01/2022, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự, chỉ đạo hội nghị. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì. Dự điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí Lãnh đạo Sở Công Thương; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình; Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương.

Năm 2021, quán triệt phương châm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, ngành Công Thương đã tích cực, chủ động và sáng tạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm lưu thông cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu đẩy mạnh xuất nhập khẩu và đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực, nổi bật là: Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82%. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%, tiếp tục khẳng định vai trò động lực cho tăng trưởng của toàn ngành, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, trong đó xuất khẩu có sự bứt phá ngoạn mục tăng 19%, nhập khẩu tăng 26,6%. Đồng thời khai thác có hiệu quả các hình thức thương mại, các loại thị trường, góp phần tiêu thụ hàng chục triệu tấn nông sản tới vụ cho nông dân với giá cả hợp lý trong hoàn cảnh phải thực hiện giãn cách xã hội. Thương mại điện tử phát triển mạnh, trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần quan trọng trong việc chống đứt gãy cung ứng hàng hóa và thúc đẩy xuất khẩu. Công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý thị trưởng, phòng vệ thương mại được quan tâm, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả, góp phần bảo vệ, hỗ trợ thị trường trong nước phát triển lành mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối với tỉnh Hòa Bình, năm 2021, trên cơ sở quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã quán triệt, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch hành động, đặc biệt là bám sát diễn biến dịch bệnh để linh hoạt trong điều hành, tập trung rà soát, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nhanh chóng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển, qua đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 41.260 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 44.469 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 100,02% kế hoạch năm; chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2021 tăng 3% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.218 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 100% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 980 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 100% kế hoạch năm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế tồn tại, đồng thời phân tích, dự báo bối cảnh, tình hình trong nước, quốc tế và đề ra 8 nhóm giải pháp chủ yếu triển khai trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của ngành Công Thương đạt được trong năm 2021, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị ngành Công Thương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau: Tiếp tục nghiên cứu quán triệt và tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành Công Thương dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bám sát tình hình trong nước, quốc tế thúc đẩy xuất nhập khẩu theo hướng bền vững, lâu dài, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do FTA, các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả chỉ đạo điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn: Văn phòng Sở

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập