Tin nổi bật
 IMG 2066

Quang cảnh hội nghị tại Điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Ngày 10/12/2021, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV – năm 2021. Đồng chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Thứ trưởng Bộ Công Thương và đồng chí Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương. Dự điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí đại diện UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương; đại diện một số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá về công tác khuyến công tại hội nghị cho thấy, năm 2021, tổng kinh phí khuyến công của cả nước theo kế hoạch là 338 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia là 150 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương là 188 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách khó khăn, chương trình khuyến công quốc gia chỉ được giao 75,641 tỷ đồng cho 46 địa phương, 5 tổ chức dịch vụ khuyến công và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, đạt 50% tổng dự toán năm 2021. Chương trình khuyến công quốc gia và chương trình khuyến công địa phương đã tập trung hỗ trợ cho nội dung hoạt động thiết thực, hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, xây dựng các mô hình để nâng cao năng suất, chất lượng, đổi mới và đa dạng sản phẩm nhằm tăng hiệu quả kinh doanh. Điều này đã khuyến khích, động viên các cơ sở công nghiệp nông thôn cố gắng duy trì sản xuất để vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động bởi dịch bệnh Covid-19, tìm cơ hội, thích nghi với điều kiện bình thường mới.

Cũng trong năm 2021, Bộ Công Thương đã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt để tổ chức thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ tư. Kỳ bình chọn này có số lượng sản phẩm tham gia nhiều nhất từ trước đến nay với (310 sản phẩm) của 58/63 tỉnh, thành phố gửi đăng ký tham gia. Trong đó, nhóm thủ công mỹ nghệ: 52 sản phẩm; nhóm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm: 194 sản phẩm; nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 33 sản phẩm, nhóm khác: 31 sản phẩm. Có 200 sản phẩm đã được trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 tại hội nghị.

Đối với tỉnh Hòa Bình, năm 2021, tổng kinh phí khuyến công được giao là 1.505 triệu đồng, trong đó: kinh phí khuyến công quốc gia là 1.100 triệu đồng và kinh phí khuyến công địa phương là 405 triệu đồng. Thực hiện các đề án khuyến công nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến công.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ rõ những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác khuyến công: Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như cách ly, phong tỏa, hạn chế di chuyển, hạn chế tập trung đông người đã ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động khuyến công; không triển khai được các nội dung hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; một số địa phương chưa quan tâm đến việc xây dựng các đề án khuyến công quốc gia điểm; nhiều đề án chưa phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương…

Trên cơ sở đó, đại biểu thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2022 như: Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành trong triển khai các hoạt động khuyến công; bám sát các mục tiêu của chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; đánh giá cấp độ dịch để xây dựng kế hoạch khuyến công; chú trọng bình chọn và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, qua đó động viên, khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác khuyến công thời gian quan. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Công Thương, tổ chức hệ thống khuyến công từ Trung ương đến địa phương, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong việc đẩy mạnh các nội dung hoạt động khuyến công, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện thích ứng an toàn với diễn biến của dịch Covid-19; nắm bắt cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng công tác chuyển đổi số và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; tiếp tục rà soát chính sách pháp luật liên quan, đặc biệt là Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương.

 IMG 2072
 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho tập thể Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công giai đoạn 2014-2020

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công giai đoạn 2014-2020, trong đó tỉnh Hòa Bình có 02 tập thể (Sở Công Thương; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp) và 01 cá nhân (đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương).

TTKC&TVPTCN

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập