Tin nổi bật
 kdld2022
 Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Ngày 07/12/2021, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Sở năm 2021. Thành phần dự hội nghị gồm: Về phía Sở Công Thương có đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị; trưởng các phòng chuyên  môn, thủ trưởng đơn vị thuộc Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành; Bí thư Chi đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội cựu chiến binh. Tới dự chỉ đạo, theo dõi hướng dẫn thực hiện có các đồng chí: Bùi Mạnh Cường – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Duy Phương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Năm 2021, tập thể Lãnh đạo Sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; luôn năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành; duy trì tốt nội bộ đoàn kết, công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình một cách thẳng thắn. Đồng thời, luôn nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện đúng, đầy đủ chế độ hội họp, sinh hoạt cơ quan, công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng; thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, việc điều hành, thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm đã có nhiều đổi mới về phương thức, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả, có sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong công tác thực hiện hiện vụ chính trị của ngành. Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể Lãnh đạo Sở còn một số hạn chế, thiếu sót như: Công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành còn một số tồn tại đó là: một số hoạt động kết nối cung cầu, tham gia các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối thị trường bị gián đoạn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp và thương mại chưa đáp ứng được yêu cầu. Có phòng chuyên môn triển khai một số nhiệm vụ còn thiếu chủ động.

Sau phần kiểm điểm của tập thể, cá nhân 03 đồng chí Lãnh đạo Sở tiến hành kiểm điểm. Từng đồng chí Lãnh đạo Sở đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến đóng góp vào Báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Sở Công Thương năm 2021 trong đó tập trung đánh giá những mặt đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân của tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Sở, từ đó đưa ra các ý kiến bổ sung vào các giải pháp, biện pháp thực hiện để khắc phục những khuyết điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũng thay mặt tập thể Lãnh đạo Sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời, bước sang năm 2022, đồng chí yêu cầu tập thể và các cá nhân trong Đảng bộ Sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Nguồn: Văn phòng Sở

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập