TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
kcdsmk 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng cùng Đoàn nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia bổ sung tại Công ty TNHH MTV Đại Sương

Thời gian qua, công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp  trên địa bàn tỉnh từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn, tạo việc làm tăng thu nhập, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa - xã hội ở nông thôn.

               Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã cùng các bên liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện có hiệu quả các đề án khuyến công với các nội dung chủ yếu như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ, triển lãm trong nước; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp; thực hiện đề án trang tin khuyến công trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Về công tác tư vấn phát triển công nghiệp được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan, tạo được sự tín nhiệm, tin tưởng của các chủ đầu tư dự án. Bên cạnh đó, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo ý thức tích cực về sử dụng năng lượng và thúc đẩy các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định. Về công tác thông tin, việc phát hành Bản tin Công Thương định kỳ, duy trì website của Sở đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt thông tin của ngành, thông tin thị trường, các chính sách pháp luật mới...kịp thời.

Những tháng cuối năm 2020, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tập trung thực hiện các đề án khuyến công bảo đảm tiến độ. Đồng thời, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020.

TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212