TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 1301 
 Đồng chí Phạm Tiến Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị

        Ngày 07/10/2020, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Đảng ủy, lãnh đạo Sở; cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân viên Sở Công Thương, Công đoàn ngành.

        Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, Đại hội diễn ra trong 03 ngày (từ 01/10 đến 03/10/2020) tại Cung Văn hóa tỉnh. Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có 347 đại biểu đại diện trên 67.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện quan trọng của Đại hội như: Báo cáo tổng hợp ý kiến, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian góp ý vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ, đánh giá khách quan, toàn diện 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn tới gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh để đề ra mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đại hội đã khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đã đặt ra và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Đại hội nhất trí cao với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cùng với 4 đột phá chiến lược gồm: Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động; Phát triển kết cấu hạ tầng và 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 52 đồng chí. Trong đó, có đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Hòa Bình tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212