TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 7276 
 Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 11/9/2020,  lãnh đạo Sở Công Thương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Điện lực Hòa Bình về kết quả thực hiện công tác quản lý điện năng 8 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự và chủ trì buổi làm việc, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương; lãnh đạo Công ty Điện lực Hòa Bình; Trưởng, phó các phòng chuyên môn: Quản lý Năng lượng, Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Trưởng ban Quản lý dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình thuộc Sở Công Thương, các phòng Kế hoạch vật tư, Kỹ thuật vật hành thuộc Công ty Điện lực Hòa Bình.

                  Trong 8 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Hòa Bình đã phối hợp với các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành sát sao công tác quản lý, vận hành kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh, quan tâm công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo lưới điện và quản lý kỹ thuật, vận hành góp phần nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, từng bước nâng cao tỷ lệ số hộ sử dụng điện an toàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số nhiệm vụ tổ chức triển khai còn chậm tiến độ so với kế hoạch như: Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện cho thôn, bản khó khăn; đầu tư hoàn chỉnh lưới điện cho 03 xã vùng chuyển dân sông Đà, chuyển đổi nguồn điện cho 04 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lương Sơn; chất lượng điện ở một số xã vùng sâu, vùng xa chưa đảm bảo theo quy định.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong công tác quản lý điện năng trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sinh hoạt của nhân dân, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũng yêu cầu Công ty Điện lực Hòa Bình trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Về công tác đầu tư lưới điện: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn chỉnh lưới điện trên địa bàn thôn Sổ, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc. Báo cáo UBND tỉnh, Sở Công Thương và thông báo cho khách hàng sử dụng điện về lý do chưa hoàn thành việc: Chuyên đổi nguồn điện cho 04 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lương Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5828/VPUBND-NNTN ngày 24/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh và việc nâng công suất 03 trạm biến áp: UBND, Suối Cỏ, Suối Cốc trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1184/UBND-CNXD ngày 20/7/2020. Tiếp tục rà soát, báo cáo, đề xuất Tng công ty Điện lực miền Bắc bố trí vn đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh;trước mắt tập trung đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện không đảm bảo tiêu chun kỹ thuật, các máy biến áp đang vận hành quá tải, bổ sung các trạm biến áp tại các tuyến đường dây hạ áp dài không đảm bảo điện áp danh định (bao gồm cả các tuyến đường dây hạ áp do các đơn vị quản điện nông thôn đang quản lý vận hành), xóa các đim bán tng; đầu tư, hoàn chỉnh lưới điện cho 03 xã vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình; đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện sau tiếp nhận trên địa bàn xã Hòa Sơn và Thành Lập, huyện Lương Sơn; đầu tư mở rộng ngăn lộ 22 kV trạm biến áp 110 kV Hòa Bình để cấp riêng cho Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà; giải quyết sớm các ý kiến, kiến nghị cử tri đã nêu trong thời gian qua (trong đó có công trình điện xóm Đồi Đong, xã Tân Lập, UBND huyện Lạc Sơn đã kiến nghị tại Công văn số159/UBND-KTHT ngày 27/02/2020).

Về công tác bàn giao các công trình điện: Báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc sớm ban hành Quyết định tiếp nhận vốn đầu tư của 41 công trình điện thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II; phối hp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn trả vốn vay cho dự án theo quy định của Ngân hàng Thế giới.Sớm báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Công văn số 3873/EVNNPC-KH ngày 28/7/2020 đối với việc bàn giao 03 công trình điện thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình. Phối hợp với Ban quản lý dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý kinh doanh bán điện trên địa bàn các xã: Thịnh Minh thành phố Hòa Bình (trước đây là xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn); Cao Dương (trước đây là xã Tân Thành), Thanh Cao (trước đây là xã Thanh Lương) huyện Lương Sơn; xã Bảo Hiệu, Ngọc Lương, Yên Trị huyện Yên Thủy thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn ODA do EU tài trợ giai đoạn 2018-2020.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212