TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Ngày 04/6/2020, tại UBND xã Yên Mông, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thống nhất ý kiến xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công Thương; đại diện UBND thành phố Hòa Bình, UBND xã Yên Mông, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp Yên Mông Hòa Bình (Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Mông).

Cụm công nghiệp Yên Mông, thành phố Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình.Ngày 25/6/2019 UBND tỉnh có Văn bản số 964/UBND-CNXD giao Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp Yên Mông Hòa Bình làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Mông (địa chỉ: Xóm Yên Hòa 1, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Thời gian qua, công tác triển khai đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Mông của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp Yên Mông Hòa Bình chậm so với tiến độ, quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao gặp nhiều khó khăn như đất hành lang giao thông, đất đền bù hợp thửa, di dời đường điện trong cụm công nghiệp, đất thổ cư xen kẹt làm cản trở đến việc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án...

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Mông và ý kiến đóng góp của các đại biểu, hội nghị thống nhất: Về phía UBND thành phố Hòa Bình chỉ đạo toàn diện trong công tác thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này theo thẩm quyền trách nhiệm được giao quy định tại Luật đất đai số 45/2013, ngày 29/11/2013 và Điều 35, Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về Ban hành quy định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; chủ trì phối hợp với Công ty điện lực Hòa Bình, chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Mông và cơ quan liên quan thực hiện kiểm đếm đất và tài sản trên đất, đất quy hoạch hành lang giao thông để có cơ sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Mông thực hiện kiểm đếm đất và tài sản trên đất phần diện tích đất thổ cư và đất trồng cây lâu năm chưa kiểm đếm và các nội dung phần đất bồi thường phát sinh của các hộ dân ngoài phạm vi quy hoạch đã được phê duyệt cũng như phần diện tích xen kẹt của các hộ dân trong cụm công nghiệp. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2020; chỉ đạo khẩn trương thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; kiểm kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Xác định các khu vực đất (phần diện tích đất nằm trong quy hoạch hành lang an toàn giao thông đường quốc lộ 70B) để thu hồi làm đường vào cụm công nghiệp. Thời gian tháng 7/2020 thực hiện giải ngân, giải phóng mặt bằng; tăng cường trong công tác chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng phối hợp với chủ đầu tư Cụm công nghiệp Yên Mông thực hiện, bồi thường hỗ trợ hộ dân có đất và tài sản trên đất cụm công nghiệp và thực hiện thu hồi đất. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Mông.

Đối với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp Yên Mông Hòa Bình chủ động tích cực triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác hỗ trợ thực hiện giải phóng mặt bằng; thực hiện hoàn thiện các nội dung như: Di dời đường điện trong cụm công nghiệp và đường điện thuộc hành lang giao thông, hồ sơ thiết kế thi công dự án...; thực hiện nội dung theo hợp đồng đã ký với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Yên Mông; phối hợp thực hiện kiểm kê diện tích đất, tài sản trên đất để làm căn cứ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đề nghị UBND thành phố Hòa Bình và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp Yên Mông Hòa Bình hoàn thành xong trước ngày 31/7/2020 và có báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn: Phòng Quản lý công nghiệp

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212