TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 0685 
 Đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ngày 20/5/2020, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Phạm Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hòa Bình; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở; Bí thư Chi đoàn TNCSHCM Sở.

          Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Công Thương đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu về sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh, giữ mức tăng trưởng nhất định. Kết quả, trong giai đoạn 2016 – 2020, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16,71%, cao hơn 1,71% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân 05 năm tăng 10,5%/năm, đạt so với Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp-xây dựng (năm 2019, cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 45.67%, tăng 2,84% so với năm 2016). Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân 05 năm tăng 19,3%/năm, vượt 0,3% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn đến năm 2020 ước đạt 1.907 triệu USD, bình quân 05 năm đạt 28,5%/năm, tăng gấp 3,5 lần so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2015, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tập trung thực hiện tuyên truyền phổ biến và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, cụ thể như đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đúng quy định, đồng thời chỉ đạo Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; hằng năm việc đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở dảng được Đảng bộ Sở tổ chức chặt chẽ và đúng quy định, chính vì vậy đã có tác dụng tích cực trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 22 đảng viên mới, đề nghị chuyển đảng chính thức cho 16 đảng viên dự bị, cử 05 cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, 28 cán bộ học lớp Trung cấp lý luận chính trị, cử 18 đồng chí học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới, 21 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được duy trì và thực hiện nghiêm túc.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Công Thương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 80% tập thể phòng chuyên môn, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên (một số chỉ tiêu: Giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn tăng bình quân 10%/năm; tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế đến năm 2025 đạt 60%; tốc độ tăng trưởng bình quân tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 18%/năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến năm 2025 tăng gấp 2 lần so với năm 2020; tốc độ tăng trưởng bình quân xuất khẩu 18%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân nhập khẩu 12%/năm). Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 05 đảng viên mới trở lên, đề xuất cử đi học trung, cao cấp lý luận chính trị từ 05 đảng viên trở lên. Hàng năm 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có từ 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hùng Cường đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Công Thương đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí yêu cầu Đảng bộ Sở Công Thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan góp phần vào sự  phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

 

IMG 0684 
 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

 

IMG 0689 
 Các đồng chí đại biểu cùng các đảng viên Đảng bộ Sở Công Thương chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

  Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212